Zrealizowaliśmy z Firmą C&P Pharma Solution cykl konferencji edukacyjnych dla Lekarzy. Organizator charakteryzował się dużą elastycznością, bardzo dobrą komunikacją oraz wiedzą (...).